Besplatni softveri:
Besplatno - programski paket GOM Correlate. Molimo, ispunite upitnik Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo, ispunite upitnik

Uvodni seminari 2016:
Uvodni seminari GOM Inspect

Zatražite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

Ovlašteni zastupnik za:

GOM optički trokoordinatni mjerni uređaji: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacijaGeomagic programski paketi: reverzibilno inženjerstvo, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvaliteteVision engineeringHegewald & Peschke kidalice

 

Novo:
ATOS ScanBox 4105

Novi ATOS ScanBox 4105
 

 

ATOS
Core

 

Najnoviji GOM mjerni sustav ATOS Core
 

 

ATOS
Triple
Scan

 

Najmoderniji industrijski 3D digitalizator ATOS Triple Scan
 

 

ATOS
ScanBox

 

GOM mjerne stanice ATOS ScanBox
 

Hegewald
&Peschke kidalice

Hegewald & Peschke uređaji za ispitivanje materijala i komponenti
 

VISION Engineering mikroskopi

VISION Engineering stereo, mjerni i laboratorijski mikroskopi
 

 

GEOMAGIC
Design X

Geomagic Design Direct
 

 

Novosti

 

GOM Webinar / 24. 5. 2016. >

Sudjelujte sutra na novom besplatnom GOM-ovom webinaru "Optička 3D metrologija u vlačnom ispitivanju"...

 

Sajam tehnike 2016. / 16. - 20. 5. 2016. >

Izlagali smo na 60. MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA (UFI) u Beogradu...

 

CONTROL 2016 / 26. do 29. 4. 2016. >

Na najvećem svjetskom sajmu osiguranja kvalitete naši partneri prikazali su svoja najnovija tehnološka dostignuća...

 

Novi besplatni GOM-ov softver / 3. 2016. >

GOM Correlate je besplatni program za korelaciju digitalne slike (DIC) i evaluaciju ispitivanja materijala i komponenti...

 

ARAMIS 3D kamera / 1. 2016. >

Novi GOM mjerni uređaj za dinamička 3D mjerenja na površini i u diskretnim točkama...

 

GOM Inspect edukacija / 2016. >

U 2016. godini. ponovno organiziramo jednodnevni seminar o korištenju GOM Inspect programskog paketa...

 

Novi inspekcijski mikroskop >

TIM5, svestrani inspekcijski i metalurški mikroskop za kontrolu materijala, za početnike i iskusne inženjera...

 

>