GOM Inspect uvodni seminari

 

Besplatnim 3D programskim paketom GOM Inspect, tvrtka GOM mbH omogućila je i pojednostavnila dostupnost softvera za obradu 3D podataka. GOM Inspect odličan je alat za obradu poligonalnih mreža (STL datoteka) i analizu oblika i dimenzija neovisno o mjernim sustavima.

TOPOMATIKA i ove godine organizira jednodnevne uvodne seminare o upotrebi GOM Inspect programskog paketa

 

Cilj seminara je naučiti korisnike iz svih područja (uključujući brzu izradu prototipova - RP, računalno potpomognutog konstruiranja - CAD/CAM i računalno potpomognuta kontrola - CAQ) kako koristiti GOM Inspect programski paket za obradu poligonalnih mreža i analizu oblika i dimenzija na 3D oblaku točaka dobivenih različitim sustavima za digitalizaciju (skenerima), CT uređajima i ostalim mjernim uređajima.

Sadržaj seminara

 • uvod u korisničko sučelje GOM Inspect programskog paketa
 • uvoz poligonalnih mreža (STL), oblaka točaka (ASCII), CAD podataka
 • obrada digitaliziranih podataka: zatvaranje rupa, filtriranje ("smoothing"), reduciranje ("thinning")
 • "Inspection workflow" - tijek rada za analizu oblika i dimenzija: poklapanje rezultata mjerenja (BestFit, RPS, 3-2-1, Plane-Line-Point,...), usporedba mjernih rezultata sa referentnim CAD podacima, analiza presijeka, izrada izvještaja i izvoz podataka
 • "Inspection Modules": evaluacija prema CAD podacima i 2D crtežima, analiza debljine stijenke, 3D preglednik
 • "Expert Modules" : naprede strategije poklapanja rezultata, GD&T analiza, izvoz tablica,...
 • Prikaz funkcionalnosti GOM Inspect Professional programskog paketa: "Parametric Inspection", "Teaching by doing", "Inspection planning" funkcionalnosti

Termini i trajanje seminara

 • 23.4.2014.
 • 24.4.2014.
 • 14.10.2014.
 • 15.10.2014.

Planirano trajanje seminara je jedan radni dan.

Informacije i prijava:

info@topomatika.hr ili +385 1 349 6010

Preuzmite svoj besplatni primjerak GOM Inspect >>

Novosti o seminarima pratite i na www.3d-mjerenje.com >>

topomatika logo