Nova inačica softvera V7.5 SR2 bilježi sekvence pokreta

 

Najnovija verzija softvera GOM V7.5 SR2 uključuje optimizirane kontrolne funkcije i nove funkcije koje olakšavaju automatizaciju, a time i učinkovitost kontrole kvalitete, kao i  produktivnost u industrijskoj  proizvodnji.

Poboljšane su i optimizirane napredne funkcije za pregled i analizu podataka iz V7.5SR1 verzije softvera, Tracking (dinamičko praćenje položaja objekta), Blade Inspection (kontrola lopatica ), Curves (kontrola po proizvoljnim krivuljama) i  Kiosk Interface (Kiosk sučelje).

Ključna nova funkcija Motion Replay bilježi sekvence pokreta te omogućuje jednostavnu automatizaciju mjerenja malih objekata.

V7.5 SR2 je kompatibilan s Windows 8.

V7.5 SR2 je odmah dostupan.

Kontaktirajte nas i zatražite više informacija ili svoj primjerak softvera:

 

 
topomatika logo