GOM je predstavio novu V8 verziju programskih paketa

 

Novi GOM V8 softver za ATOS, TRITOP, PONTOS Live, GOM Inspect i GOM Inspect Professional s nizom novih mogućnosti 3D mjerenja i kontrole sada je dostupan na tržištu. Nova rješenja omogućuju bolju optimizaciju procesa mjerenja i povećanje učinkovitosti inspekcije. Nove programske funkcije optimirane su i usklađene kako bi zadovoljile sve zahtjeve tržišta i potrebe kupaca.

V8 softver sadrži mjerne i inspekcijske funkcije za analizu deformacija.

Važnije novosti u GOM V8 su:

 • Lokalni koordinatni sustav
  Nove mogućnosti kreiranja lokalnog koordinatnog sustava, mogućnost lokalnog dimenzioniranja i proširene GD&T analize, kao i specifičnog poravnanja i 6DoF analize.

 • Vremenska skala
  Nova funkcija s vizualiziranom vremenskom skalom pomaže u upravljanju s više faza projekata kao što su statistička kontrola procesa (SPC) i analiza deformacija.

 • PONTOS Live
  Live modul za ATOS Professional i samostalni PONTOS Live program za praćenje objekata uživo, on-line pozicioniranje dijelova, mjerenje mjernim ticalom, kao i on-line analizu deformacija i 3D pomaka.

 • ATOS Live modul
  Live modul za ATOS omogućuje da se skener, osim za snimanje cijelih površina, koristi i za mjerenje pokreta i odstupanja uživo. Temelji se na principu stereo kamera i GOM-ovom referentnom sustavu točaka. Pojedinačne točke kao i potpuna geometrije objekta mogu se pratiti u prostoru, te mjeriti i vizualizirati poravnanje ili položajna odstupanja od nominalne pozicije.

 • Zlatna mreža
  Izračun zlatne mreže potreban je za mnoge primjene kao što su trend analize, povratno inženjerstvo i proizvodnja alata. V8 softver omogućuje određivanje zlatne mreže pronalaženjem najbolje mreže ili izračunom prosječne mreže.

 • Virtualna mjerna soba V8
  Nove funkcije virtualne mjerne sobe (VMR) omogućuju bržu obuku korisnika, specifične vještine programiranja robota nisu potrebne.

Tri jednosatna webinara na brz i jednostavan način dali su uvid u nove funkcionalnosti softvera. Održani su u srpnju po ovom rasporedu:

 • Webinar: V8 Inspekcija
  17. srpanj 2014 u 09:00 i 18:00 sati
 • Webinar: V8 analiza deformacija pomoću GOM Inspect Professional
  24. srpanj 2014 u 09:00 i 18:00 sati
 • Webinar: V8 Automatizacija – slijed rada
  31. srpanj 2014 u 09:00 i 18:00 sati

Pogledajte prikaz prvog V8 trening webinara "V8 Inspection - What's New" i saznajte više o novim mogućnostima i funkcijama kontrole u najnovijoj verziji softvera:

 

Drugim V8 trening webinarom "V8 Deformation Analysis with GOM Inspect Professional" obrađeno je korištenje programskog paketa GOM Inspect Professional u analizi deformacija, uključujući mjerenja sustavima TRITOP i PONTOS:

 

Treći V8 trening webinar:

GOM-ovim registriranim korisnicima koji žele iskoristiti nove softverske mogućnosti, učinkovitiji proces mjerenja te bržu i jednostavniju naknadnu kontrolu, preporučujemo ažuriranje licence. Od 18. srpnja 2014. možete ažurirati svoju licencu V7.5 na V8 putem www.gom.com.

Ako Vam je potrebno više pojedinosti o V8 softveru ili informacije o tečajevima i webinarima, molimo Vas da nas kontaktirate:

 

topomatika logo