Besplatni inspekcijski softver:
Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo,  ispunite upitnik

 

 

 

 

Zatražite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

 

 

Dinamičko praćenje položaja objekta (Tracking )
- Pozicioniranje objekata u ljevarstvu i alatničarstvu

 

Nova funkcija za dinamičko praćenje položaja objekta ( Tracking ) najnovije verzije V7.5 SR1 GOM 3D softvera omogućuje precizno dinamičko pozicioniranje objekata u ljevarstvu i alatničarstvu.

  nova verzija softvera

Provjeren i dokazano pouzdan princip rada sustava ATOS koji se temelji na stereo snimanju pomoću dvije kamere omogućuje digitalizaciju komplenih površina kao i praćenje položaja pojedinačnih točaka ili više točaka površine objekta istovremeno.

Zahvaljujući novoj programskoj funkciji Tracking za dinamičko praćenje položaja objekata, sada je moguće 3D skenerom ATOS precizno namještati naprave, precizno i ujednačeno pozicionirati obratke u strojevima za obradu, pa čak i projicirati 3D podatke na objekte.

Softver prati pomicanje objekta u realnom vremenu te kompletne mjerne izvještaje, kao i prikaze odstupanja površina, aktualizira prema trenutnom položaju mjernog objekta. Na taj način nova verzija softvera V7.5 SR1 omogućuje precizno namještanje naprava i postavljanje obradaka u željeni, optimalni položaj na stroju za obradu.

 
 

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili Vaš komentar >>

 
topomatika logo