Besplatni inspekcijski softver:
Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo, ispunite upitnik

Uvodni seminari 2018:
Uvodni seminari GOM Inspect

 

Zatražite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

Ovlašteni zastupnik za:

GOM optički trokoordinatni mjerni uređaji: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacijaGeomagic programski paketi: reverzibilno inženjerstvo, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvaliteteVision engineeringHegewald & Peschke kidalice

Webinari - nove funkcije V8 SR1 softvera

Novi GOM V8 SR1 softver, dostupan od siječnja 2016., donosi proširen raspon funkcija i poboljšanja u području 3D mjeriteljstva za ATOS, GOM Inspect, GOM Scan, TRITOP i PONTOS Live softvere. Ako već sada želite saznati više o funkcijama nove verzije softvera, prijavite se na GOM webinare koji će se održati u studenom i prosincu ove godine. Naglasak webinara bit će na četiri ključne teme:

 • Korisničko sučelje, skeniranje i inspekcija

  Novo korisničko sučelje donosi potpuno novi, intuitivniji dizajn koji omogućava brži i jednostavniji svakodnevni rad. Poboljšane su funkcije vezane uz skeniranje i inspekciju kako bi se olakšala analiza rezultata mjerenja i izrada mjernih izvještaja.

 • GD & T

  V8 SR1 nudi poboljšane funkcije dimenzioniranja i analize tolerancija, uz uključene definicije aktualnog ISO standarda prikazane u GOM softveru.

 • Virtualna mjerna soba (VMR)

  V8 SR1 donosi i nove mogućnosti automatskog stvaranja mjernih pozicija za funkcije Hemmed edge, Section i Airfoils koje se sada mogu u potpunosti temeljiti na CAD modelu. Automatsko pozicioniranje te generiranje mjernih parametara pojednostavljuje proces mjerenja i omogućava opciju definiranja trajanja automatske ekspozicije.

 • Analiza aerodinamičkog profila

  GOM je u novoj verziji proširio funkcije kontrole aerodinamike koje sada omogućavaju još specifičnije analize u ovim aplikacijama.

Kako bi omogućio korisnicima upoznavanje novih softverskih funkcija, GOM organizira četiri webinara u sljedećim terminima:

 • Webinar – Korisničko sučelje, skeniranje i inspekcija

  26. 11. 2015. u 9:00 i 18:00

  Novo korisničko sučelje s poboljšanim predlošcima upravljanja, naprednim radnim procesima i proširenim mogućnostima izvješća, GOM alatima za održavanje, automatskim vremenom ekspozicije, funkcijama presjeka i krivulje, skupina elemenata i statistike, ...

  Teme:

  • GOM alati za održavanje
  • Novo korisničko sučelje
  • Novi softverski radni procesi
  • Automatska ekspozicija
  • Poravnanja
  • Izvješćivanje
  • Zakrivljenost krivulja
  • Skupine elemenata i statistika
 • Webinar – GD&T

  3. 12. 2015. u 9:00 i 18:00

  Ovaj webinar razmatra nove funkcije i poboljšanja za GD&T.

  Teme: linearne veličine, projekcija tolerancijskih zona, jednostrane tolerancijske zone za površinski i linijski profil, površinski profil na primitivima, TED uzorak, MMR/LMR na referentnim bazama, značajke pozicija i zajedničke referentne baze.

   

 • Webinar – Virtualna mjerna soba (VMR)

  10. 12. 2015. u  9:00  i 18:00

  Proširene mogućnosti prilagodbe VMRa, nove funkcije za kopiranje i transformiranje mjerenih serija, poboljšano mjerenje komada s gornje i donje strane, novi koncept za ponovno korištenje mjerenih serija, unaprijeđeno Kiosk sučelje,...

 •  

 • Webinar – Airfoil analiza

  17. 12. 2015. u  9:00  i 18:00

  Dodatne metode izračuna linija definicije, poboljšanja na području kreiranja rubnih kružnica profila, poboljšane opcije za maksimalnu debljinu profila, presjeci temeljeni na stošcu, prerađena Profile twist funkcija.

 •  

 • Webinar – Pojedinačna prilagodljiva kontrola

  17. 2. 2016. u  9:00  i 17:00

  Ovaj webinar obrađuje funkciju “User-defined Checks", koja je dostupna u V8 SR1 izdanju softvera. Funkcija omogućuje nestandardne kontrole bez programirati skripte. Integrirana je u program te je u potpunosti parametarska . Funkcija korisnički definirane provjere uključena je u sve GOM Professional softverske pakete. Možete koristiti ovu funkciju u 3D mjeriteljstvu i 3D testiranjima.

Webinari se održavaju na engleskom jeziku i traju oko 1 sat.

Registrirajte se na webinare i saznajte više o novim funkcijama V8 SR1 softvera.
Detaljnu listu novih funkcija možete pogledati (GOM-ovi registrirani korisnici) na:
What's New V8 SR1.

U cilju pružanja boljeg uvida u nove funkcije i poboljšanja V8 SR1 softvera, GOM je izdao verziju V8 SR1 Beta koju možete preuzeti na GOM Service Area (samo registrirani korisnici GOM-ovih proizvoda).

Za sve informacije i prijave obratite se na:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
topomatika logo